GEZOND WONEN

Copyright © All Rights Reserved

Kenniscentrum GEZOND WONEN EN WELZIJN

 

Con Vivere vzw is een kenniscentrum voor Gezond Wonen en Welzijn. De naam is afgeleid van het Latijn en wil zeggen: ‘samen leven’. Ontwerper en interieurarchitect Frans Vandueren en zijn zonen Edwig, Bart en Herbert specialiseerden zich via hun VDF Ontwerpbureau al decennia lang in gezond bouwen en verbouwen én gezond wonen. Frans Vandueren schreef twee boeken over dit onderwerp: begin jaren zeventig ‘De mieren wijzen de weg’ en meer recent ‘We hebben geen tijd meneer’.

Het kenniscentrum is ondergebracht in de historische Herkenrodehoeve van Opheers (Heers), waar ook VDF zijn zetel heeft.

Con Vivere wil via een permanent geactualiseerd informatiecentrum en een brede waaier van evenementen en andere activiteiten een bewustwording op gang brengen bij het grote publiek over het ontstaan van allerlei kwalen en ziekten door invloeden die het gevolg zijn van verkeerd bouwen en verbouwen en van ongezonde woon- en leefgewoonten. Con Vivere is gebaseerd op een maatschappijvisie die grensoverschrijdend – op mondiaal niveau – streeft naar een gezond evenwicht tussen economie en milieu.

 

Het logo en symbool van Con Vivere is een hagelwit regenscherm. Het symboliseert universele menselijke waarden zoals geborgenheid, bescherming, zuiverheid en onkreukbaarheid.

 

Reeds in zijn eerste boek, inmiddels bijna 40 jaar geleden, schreef Frans Vandueren al dat slapen boven elektrische apparaten, de brander van de centrale verwarming en elektriciteitskasten een grote nadelige invloed heeft op de gezondheid. Deze ongezonde situatie veroorzaakt niet zelden dodelijke ziektes, zo concludeerde Frans Vandueren nadat hij enkele duizenden woningen had onderzocht.

 

Vandaag heeft dit fenomeen een naam: ELEKTROSMOG

 

Steeds meer wetenschappers buigen zich over de correlatie tussen elektrosmog en vaak erge ziektes. De Wereldgezondheidsorganisatie meldde in 2006 dat uit betrouwbare onderzoeken was gebleken dat elektrosmog minstens 30 procent van kankers bij kinderen rechtstreeks veroorzaakt.